Donderdag 4 juli 2024

Ann Sterckx

Ann-Sterckx-by Julianne Skai Arbor-3inch300dpi

Eutierria: over verbondenheid en wederkerigheid: kick off

Na het openingsritueel neemt Ann, gastvrouw van het Ecopsychologie festival, je met enthousiasme mee in het landschap van Ecopsychologie en het thema van dit jaar. Ook maakt ze een link naar wat onze verhouding mens-natuur, met de daaruit voortvloeiende toepassingen in de praktijk, kan betekenen voor de professionele sector. Ze leidt daarbij, samen met Glenn A. Albrecht (online aanwezig) en Joris Capenberghs, het thema van het Ecopsychologie festival in.

Ann Sterckx is ecopsychologe, onderzoekster, en oprichtster van EarthWise Education, Leercentrum voor Ecopsychologie en een erkende IES School. Ze is docente en trainster in de jaaropleiding Toegepaste Ecopsychologie (EcoTuner) en verzorgt voor organisaties programma’s waar de verhouding mens-natuur centraal staat. Ann is bestuurslid van de International Ecopsychology Society. Daarnaast doctoreert Ann aan de Leerstoel Zorg en Natuurlijke Leefomgeving. Faculteit Geneeskunde en Medische Wetenschappen, Universiteit Antwerpen.  www.earthwise.education.

 

Glenn A. Albrecht

Glenn A. Albrecht vervoegt ons online vanuit Australië. Hij licht toe waarom de emotie Eutierria een belangrijke rol in speelt in de transitie naar het tijdperk van het symbioceen en plaatst deze emotie in relatie tot de andere Aarde Emoties.

Glenn A. Albrecht, een Australische milieufilosoof, verwierf internationale bekendheid met zijn onderzoek naar nieuwe ‘psychoterratische’ emoties. Tot 2008 was hij werkzaam aan de Universiteit van Newcastle in New South Wales. Vanaf zijn emeritaat in 2014 bekleedde hij de positie van hoogleraar duurzaamheidsstudies aan de Murdoch University in Perth, West-Australië. Hij is tevens erelid van de School of Geosciences aan de Universiteit van Sydney. In 2001 was hij co-auteur van “Health Social Science: A Transdisciplinary and Complexity Perspective”, uitgegeven door Oxford University Press. Zijn grote doorbraak kwam met de publicatie van “Aarde-emoties” in 2019, dat in vele talen werd vertaald, waaronder het Nederlands door Joris Capenberghs.

Joris Capenberghs

Joris Capenberghs is de vertaler van het boek Earth Emotions naar het Nederlandse boek Aarde Emoties. Hij gaat met ons in dialoog over zijn ervaringen bij deze vertaling, en koppelt dit aan associaties met andere perspectieven op de relatie mens en natuur, de rol van taal daarin, de diepere dimensie van natuurbeleving, wederkerigheid en verbondenheid.

Joris is cultuurhistoricus, antropoloog en vertaler. Hij beweegt zich als wandelaar, publicist, vertaler en curator op het snijvlak van landschappen, erfgoed, taal, artistieke expressie en natuurbeleving. Hij geeft lezingen over allerlei literaire, cultuurhistorische en eco-filosofische thema’s. De laatste jaren begeleidt hij bij wijze van experiment ook enkele ‘filosofische salons’. 

Vrijdag 5 juli 2024

Mac Macartney

Mac Macartney is schrijver, spreker, leiderschapsconsultant, pleitbezorger voor eco-vrede en spirituele gezel. Hij heeft vele paden verkend, sommige onverstandig, sommige scherpzinnig, allemaal met enthousiasme, kracht en volharding. Als kind werd hij diep verliefd op de natuur en sindsdien oefent hij zich in het luisteren naar zijn leidende dromen, visioenen en ervaringen. Op verschillende manieren hebben ze hem allemaal uitgenodigd om van daaruit bij te dragen aan een betere wereld. Mac beweegt zich tussen, leert van en draagt bij aan vele diverse en contrasterende sferen van de samenleving – een verrijkend, stimulerend en vaak zeer woelig traject. Twintig jaar lang werd hij begeleid en gecoacht door een groep First Nations-leraren. Sindsdien probeert hij de twee werelden samen te brengen – een eeuwenoud wereldbeeld dat de nadruk legt op relaties, onderlinge afhankelijkheid en eerbied voor het leven, met de enorme uitdagingen en even grote kansen van de 21e eeuw. www.macmacartney.com

Finding our way home

Mac praat met diepgaand mededogen en authenticiteit over de manieren waarop we onze weg terug kunnen vinden naar verbondenheid met de Aarde. Wie kunnen we zijn als we leven vanuit verbondenheid en wederkerigheid? Hoe kunnen we thuiskomen op die plek, die in feite onze innerlijke natuur is. Hoe ontsluit je je inheemse wijsheid, vanuit je relatie met Moeder Aarde?
Je zult dieper ontdekken en vollediger belichamen wat je al weet. We onderzoeken samen wat voor jou jouw innerlijke plek is waar je het vreugdevolle, belichaamde weten van diepe verbondenheid en saamhorigheid voor altijd ervaart. Een plek waar afscheiding ongekend is, waar je één en deel wordt van Moeder Aarde, een plek van waaruit je kunt handelen als een zelfverzekerde, veerkrachtige ‘jij’. Eutierria …

 
 

Zaterdag 6 juli 2024

“Ik ken een berg die op me wacht”

Sholeh Rezazadeh, een bijzonder talent dat haar roots in Iran heeft en in 2015 vanwege de liefde haar weg vond naar Nederland. Hoewel opgeleid tot arts, ontdekte Sholeh al op jonge leeftijd haar ware roeping als schrijfster. 
In Nederland besloot ze om haar hart te volgen wat leidde tot een prachtige literaire reis, waarbij ze ervoor koos om in het Nederlands te schrijven om zich nog meer verbonden te voelen met haar nieuwe land. Met twee prachtige romans, “De hemel is altijd paars” (2021) en “Ik ken een berg die op me wacht” (2023), heeft Sholeh indruk gemaakt in de Nederlandse literaire wereld. Haar boeken zijn lovend ontvangen en bekroond met prestigieuze prijzen, waaronder de Debutantenprijs van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde in 2022 en de Bronzen Uil Publieksprijs in 2021. Wat Sholeh’s werk zo bijzonder maakt, is haar vermogen om diepe ervaringen van verbondenheid en eenheid met de natuur te vangen. Haar personages verlangen naar een leven in harmonie met hun natuurlijke omgeving, waarbij hun verdriet en worstelingen met het moderne leven heel invoelbaar wordt. De natuur speelt een centrale rol in haar verhalen, waarbij zij niet slechts als decor fungeert, maar een gelijkwaardige en volwaardige plek inneemt. Soms worden de natuurlijke elementen opgevoerd als levendige personages, waardoor haar verhalen een verrijkend perspectief bieden dat de grenzen tussen mens en natuur doet vervagen. Sholeh zal ons betoveren met haar voordrachten, waarbij ze ons meeneemt op een diepgaande ervaring waarin de grenzen tussen mens en natuur vervagen. Haar werk nodigt uit tot dialoog en biedt ruimte om onze eigen taal te verrijken.
 
‘Haar taalgebruik is onwaarschijnlijk mooi.’ – de Volkskrant

Sholeh Rezazadeh​

foto: Frank Ruiter
Bianca van Overmeeren – ecopsychologe en Nederlands vertegenwoordigster van International Ecopsychology Society – zal het samenzijn begeleiden en duiden vanuit een ecopsychologisch perspectief. www.wecologize.com
 

Sholeh Rezazadeh (1989) is schrijver en dichter. Ze kwam in 2015 vanuit Iran naar Nederland. Drie jaar na haar aankomst tekende ze een contract voor haar literaire roman.  Haar romandebuut De hemel is altijd paars (2021, ambo|anthos) werd bekroond met de Debutantenprijs van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 2022 en met de Bronzen Uil Publieksprijs 2021. Het stond bovendien op de longlist van de Libris Literatuurprijs 2022 en de Hebban Debuutprijs 2022. Verder won ze ook al de El Hizjra literatuurprijs 2019 voor haar poëzie. Ik ken een berg die op me wacht, haar tweede roman, verscheen eind 2023. www.sholehrezazadeh.nl/

Kleio Apostolaki

Eenheid met de Natuur. Een reis vanaf de eerste aanwezigheid van de mens op aarde tot het “Oceaangevoel” van onze huidige ervaringen.

Het gevoel van één zijn met Natuur is misschien wel zo oud als de aanwezigheid van de mens op aarde en zo recent als onze eigen geboorte. Dit diepe gevoel kunnen we ook ervaren in ons contact met de diepte van de zee, maar ook door hele bijzondere en soms spirituele ervaringen in en met Natuur. Samen gaan we letterlijk en figuurlijk onderzoeken hoe we dit gevoel kunnen terugvinden en bijhouden. Dit doen we niet alleen om onze zoektocht naar heelheid in ons menselijk bestaan te ondersteunen, maar ook voor het behoud van ons levensweb, als een wederkerige manier van ‘zijn’. In licht hiervan bespreken we de ‘aquatische apen hypothese”, evenals verwijzingen die in de Griekse antieke filosofie zijn terug te vinden in het begrip “Olon”. Bovendien wordt naar dit ‘oceanische’ gevoel verwezen in de brieven die tussen de psycho-analist Sigmund Freud en de schrijver Romain Rolland werden uitgewisseld. Ze noemden het een sensatie van “eeuwigheid”, een gevoel van iets grenzeloos, onbegrensd – als het ware “oceanisch”. Bij dit “oceanische gevoel”, waar Glenn Albrecht ook in zijn bespreking over Eutierria naar verwijst, ervaren we dat de grenzen van het ego vervagen en “de rijkdom en schoonheid van onze omgeving” in ons opnemen.

Kleio Apostolaki is ecopsychologe en gespecialiseerd in Dolfijnondersteunde Therapie. Ze is sinds 2003 Dynamic en CBT psychotherapeut, en een professionele Scuba Diver. Ze is ook gespecialiseerd in Traumatherapie en is een gecertificeerd Volwassenen Educator. Ze heeft als spreekster deelgenomen aan verschillende internationale en nationale conferenties en schrijft artikelen in tijdschriften en kranten. Ze is lid, voormalig voorzitter (2016-2019) en huidig bestuurslid van de International Society of Ecopsychology (IES) en officieel erkend als vertegenwoordigster van IES in Griekenland met de oprichting van de “Hellenic Ecopsychology Society” in 2006. www.ecopsychology.gr