Donderdag 7 juli 2022

Ann Sterckx

Ann-Sterckx-by Julianne Skai Arbor-3inch300dpi

Wandelen in het landschap van Ecopsychologie

Na het openingsritueel neemt Ann, gastvrouw van het Ecopsychologiefestival, je met enthousiasme mee in het landschap van Ecopsychologie. Verweven met een persoonlijke getuigenis, vertelt ze wat deze stroming ecopsychologie, met een visie op het leven, voor mens en planeet kan toevoegen. Ook maakt ze een link naar wat onze verhouding mens-natuur, met de daaruit voortvloeiende toepassingen in de praktijk, kan betekenen voor de professionele sector.

 

Ann Sterckx is ecopsychologe, onderzoekster, en oprichtster van EarthWise Education, Leercentrum voor Ecopsychologie en een erkende IES School. Ze is docente en trainster in de jaaropleiding Toegepaste Ecopsychologie (EcoTuner) en verzorgt voor organisaties programma’s waar de verhouding mens-natuur centraal staat. Ann is nationaal vertegenwoordigster van de International Ecopsychology Society. Daarnaast doctoreert Ann aan de Leerstoel Zorg en Natuurlijke Leefomgeving. Faculteit Geneeskunde en Medische Wetenschappen, Universiteit Antwerpen. Ook is ze mede-bestuurster van Open Huis Natuurcoaching vzw. www.earthwise.education.

Vrijdag 8 juli 2022

Els Janssens

Els Janssens zet het werk van filosoof en natuurbeschermer Ulrich Libbrecht verder. In zijn comparatieve filosofie vergelijkt hij de verschillende uitgangspunten die zich in de mondiale levensbeschouwelijke diversiteit ontwikkeld hebben. Hij ent dit op drie basis-dimensies: natuur/lichaam, kennis en beleving en gaat na hoe de evolutie van de menselijke cultuur er voortdurend naar streeft het immanente natuurlijke te overstijgen. Els is als docente verbonden aan de drama-opleiding van LUCA School of Arts en aan de School voor Comparatieve Filosofie Antwerpen. Samen met Ulrich Libbrecht en Heinz Kimmerle publiceerde ze in 2016 Filosofie zonder grenzen. Ze is ook voorzitster van het Libbrechtgenootschap www.libbrechtgenootschap.org.

De weg is altijd wijzer dan de wegwijzer

Onze verhouding tot de natuur is meestal ingeblikt door de cultuur waarin we leven en opgroeiden. We bekijken verschillende perspectieven die onze ideeën over natuur kunnen verruimen en verdiepen en onze perceptie kunnen openen. We laten ons hiervoor inspireren door filosofieën en spirituele tradities die de verbondenheid met natuur centraal stellen. Ook gaan we na hoe de duale houding tegenover het natuurlijke in onze westerse cultuur is ontstaan en hoe we ons voortdurend los denken van dat kosmische wonder waar we nochtans een onlosmakelijk deel van zijn. We maken ruimte om in onszelf te observeren welke conditioneringen onze relatie met de natuur bepalen en hoe we ons hart kunnen openen voor dat grote wonder dat de natuur is. Via oefeningen gaan we na hoe we de oorspronkelijke verbinding tussen onszelf en de natuur kunnen wakker maken of intensifiëren. Om dit te ervaren trekken we de natuur in, want de weg is altijd wijzer dan de wegwijzer.

Een voorproefje kun je hier bekijken: https://youtu.be/PQ2Zfhg7cI0

 
 

Zaterdag 9 juli 2022

Matthijs Schouten

Matthijs Schouten is ecoloog en (natuur)filosoof. Hij is hoogleraar ecologie en filosofie van het natuurherstel aan de Universiteit Wageningen. Aan de Universiteit van Cork (Ierland) is hij hoogleraar natuur- en landschapsbescherming. Als ecoloog en filosoof is hij in dienst bij Staatsbosbeheer.

Evolueren naar ‘in-de-wereld-zijn’

Vervreemding, klimaatopwarming, sociale onrechtvaardigheid: deze fenomenen zijn met elkaar verbonden en tekenen ons tijdperk, het Antropoceen. Onze grote uitdaging van de mens in dit tijdperk is het zoeken naar een antwoord hierop. Matthijs Schouten nodigt ons uit om contact te maken met de verschillende grondhoudingen die we kunnen hebben ten aanzien van de wereld. Van daaruit krijgen we meer inzicht naar waar we als mens kunnen evolueren: een positie waarin we ‘in de diepste zin van in-de-wereld-zijn’ terug leren ervaren. Of anders gezegd, evolueren naar een ‘in-de-wereld-zijn’ waarin we ons her-verbinden met de wereld, met het leven, met de natuurlijke wereld. Maar wat betekent deze verbondenheid, hoe komen we daartoe en wat gebeurt er in ons – als mens – eens we die positie kunnen ervaren? Matthijs neemt ons, middels perspectief en natuuroefeningen, mee op deze bijzondere innerlijke reis, in het hart van het Stiltegebied Dender-Mark.